Muizen

Muis wordt gebruikt voor allerlei kleine zoogdieren, in het bijzonder de huismuis (Mus musculus), maar ook vele andere soorten, vooral knaagdieren. In de taxonomie worden muizen en ratten niet als aparte groepen gezien, hoewel ze wel vaak zo ingedeeld worden. Over het algemeen wordt de naam gebruikt voor kleinere dieren met een lange staart.

In Nederland en België en omgeving leven de volgende muizensoorten:

Huismuis – Dwergmuis – Bosmuis – Brandmuis – Aardmuis – Veldmuis – Woelmuis – Eikelmuis – Hazelmuis – Relmuis.

Spitsmuizen worden vaak muizen genoemd, maar ze zijn het niet: ze behoren tot de orde der insecteneters. Ook vleermuizen zijn geen muizen.

MUIZEN